Työyhteisön kehittämisprojektit

Työyhteisön kehittämisprojekti kestää yleensä noin 2-3 kuukautta ja siinä edetään askel kerrallaan vaiheittain ja prosessinomaisesti. Kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii aikaa ja sitoutumista.

Ensimmäiseksi selvitetään työpaikan nykytila mittaamalla (erilaiset kyselylomakkeet) ja keskustelemalla koko työyhteisön kanssa. Keskusteluissa työntekijät pääsevät jakamaan kokemuksiaan työyhteisön toiminnasta (esim. 4 – 7 tuntia). 

Toisessa vaiheessa analysoidaan saadut tulokset. Tuloksista keskustellaan työpaikalla ja mietitään yhdessä, mitkä asiat työpaikalla toimivat hyvin ja miksi ne ovat hyvin sekä missä asioissa on kehittämistarpeita (esim. 2 – 4 tuntia).

Kolmannessa vaiheessa haetaan yhdessä perusteluja kehittämistoiminnalle. Opitaan yhdessä, miten kehittämistoiminnan avulla voidaan ratkaista työpaikalla havaittuja ongelmia ja mitä voi seurata, jos havaittuihin ongelmiin ei puututa (esim. 2 – 4 tuntia).

Neljännessä vaiheessa laaditaan kehittämissuunnitelma (sisältää mm. toteutuksen, vastuuhenkilöiden nimeämisen ja budjetin) havaittujen toimimattomien asioiden kehittämiseksi. Tässä vaiheessa laaditaan myös seurantasuunnitelma kehittämiselle ja kirjataan miten tästä eteenpäin (esim. 2 tuntia).

Viimeiseksi arvioidaan koko työyhteisön toimintaa ja oppimista prosessin aikana; mitkä asiat edistivät ja mitkä asiat koettiin hankaliksi (esim. 1-2 tuntia).

Työyhteisön kehittämisprojektin tarkempi sisältö ja aikataulu suunnitellaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

YHTEYSTIEDOT
Y-tunnus: 2840522-9
Puh. 040 8319 134
marja.randelin@kestavatyohyvinvointi.fi

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella yhteystietolomakkeella. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian.

YHTEYSTIEDOT
Y-tunnus: 2840522-9
Puh. 040 8319 134
marja.randelin@kestavatyohyvinvointi.fi

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella yhteystietolomakkeella. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian.