Työnohjaus

Tuottamani työnohjauksen viitekehys on voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Ohjauksessa käytän osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä pyrkien dialogiin ohjattavieni kanssa.

Työnohjausyhteistyöni lähtökohtana ovat aina ohjattavieni tarpeet ja heidän kanssa yhdessä laaditut tavoitteet. Kestäviin tuloksiin pääseminen edellyttää työnohjaukseen sitoutumista ja säännöllisiä tapaamisia. Yleensä 3-5 viikon välein 1-2 vuoden ajan, mahdollisesti myös pidempään. Tilannetyönohjaus toteutetaan tiiviimmin ja prosessi on lyhytkestoisempi.

Mielestäni työnohjaus on oppimisprosessi, jossa tavoitellaan kaikkien osapuolten oppimista ja työssä jaksamisen lisääntymistä. Prosessin lähtökohtana on omien kokemusten, joskus vaikeidenkin, jakaminen.

Työnohjaus oppimisprosessina.

Olen huomannut, että onnistuessaan työnohjauksessa voidaan saavuttaa uusia, luovia ajattelu- ja toimintatapoja sekä luodaan toivoa työelämän haasteisiin.

Työnohjaussuhteissani sitoudun noudattamaan Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä ohjeita kuten luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta.

Pyrin läpinäkyvyyteen työnohjaussuhteissani ja velvollisuuteni on ottaa ohjattavan/ohjattavien tai tilaajan kanssa puheeksi, jos työnohjaus ei etene tavoitteiden mukaisesti. Työnohjauksesta laaditaan aina sopimus tilaajan ja ohjattavien kanssa.

Työnohjaus

Tuottamani työnohjauksen viitekehys on voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Ohjauksessa käytän osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä pyrkien dialogiin ohjattavieni kanssa.

Työnohjausyhteistyöni lähtökohtana ovat aina ohjattavieni tarpeet ja heidän kanssa yhdessä laaditut tavoitteet. Kestäviin tuloksiin pääseminen edellyttää työnohjaukseen sitoutumista ja säännöllisiä tapaamisia. Yleensä 3-5 viikon välein 1-2 vuoden ajan, mahdollisesti myös pidempään. Tilannetyönohjaus toteutetaan tiiviimmin ja prosessi on lyhytkestoisempi.

Mielestäni työnohjaus on oppimisprosessi, jossa tavoitellaan kaikkien osapuolten oppimista ja työssä jaksamisen lisääntymistä. Prosessin lähtökohtana on omien kokemusten, joskus vaikeidenkin, jakaminen.

Työnohjaus oppimisprosessina.

Olen huomannut, että onnistuessaan työnohjauksessa voidaan saavuttaa uusia, luovia ajattelu- ja toimintatapoja sekä luodaan toivoa työelämän haasteisiin.

Työnohjaussuhteissani sitoudun noudattamaan Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä ohjeita kuten luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta.

Pyrin läpinäkyvyyteen työnohjaussuhteissani ja velvollisuuteni on ottaa ohjattavan/ohjattavien tai tilaajan kanssa puheeksi, jos työnohjaus ei etene tavoitteiden mukaisesti. Työnohjauksesta laaditaan aina sopimus tilaajan ja ohjattavien kanssa.

YHTEYSTIEDOT
Y-tunnus: 2840522-9
Puh. 040 8319 134
marja.randelin@kestavatyohyvinvointi.fi

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella yhteystietolomakkeella. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian.

YHTEYSTIEDOT
Y-tunnus: 2840522-9
Puh. 040 8319 134
marja.randelin@kestavatyohyvinvointi.fi

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella yhteystietolomakkeella. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian.