Koulutuspalvelut

Nykypäivän yhteiskunnassa työn luonne muuttuu nopeasti ja kilpailu työmarkkinoilla kiristyy. Työntekijöiltä tämä vaatii osaamista, tietojen, taitojen, mutta myös asenteiden päivittämistä, että he pysyisivät tuottavina ja heidän työmarkkinakelpoisuus säilyisi.  Toisaalta osaavat työntekijät ovat yrityksen tärkein kilpailuvaltti, sen vuoksi heidän hyvinvoinnistaan ja kouluttamisestaan kannattaa huolehtia.

Valitse valmiista aiheista tai suunnitellaan juuri teidän työpaikalle sopiva koulutus tai kehittämispäivä.

Koulutusten (kesto 1-2 tuntia) aiheita voivat esimerkiksi olla: 

  1. Ammatillinen vuorovaikutus, tiimityötaidot
  2. Työpaikan tunneilmasto
  3. Eri-ikäisyys työpaikan voimavarana
  4. Hyvinvoinnin johtaminen työpaikalla
  5. Työpaikan voimavarat ja kuormitustekijät
  6. Työyhteisön toimivuutta edistävät rakenteet

Työyhteisön kehittämispäivä (kesto 4 tuntia tai 7 tuntia)

  1. Työpaikan vuorovaikutustaidot, tunteiden käsittely työpaikalla
  2. Työyhteisön ilmapiiri
  3. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  4. Miten suhtautua työelämän jatkuvaan muutokseen?

Koulutuksessa käytän osallistavia menetelmiä. Kehittämispäivässä myös työnohjauksellisia keskusteluja.