Palvelut

Työnohjaus

Suomen työnohjaajat ry (STOry, 2017) määrittelee työnohjauksen seuraavasti:
“Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.”

Työnohjaus soveltuu niin yksilölle, ryhmille, esimiehille kuin koko työyhteisölle. Mahdollisuus myös online- ja verkkotyönohjaukselle.

Lue lisää tarjoamastani työnohjauksesta

Koulutuspalvelut

Koulutusten aiheet liittyvät työhyvinvointiin kuten, eri-ikäiset työntekijät työpaikan voimavarana tai hyvinvoinnin johtaminen työpaikalla.

Työyhteisön kehittämispäivässä pysähdytään puoleksi päiväksi tai koko päiväksi yhdessä pohtimaan työyhteisön toimintaa.

Lue lisää tarjoamistani koulutuspalveluista ja työyhteisön kehittämispäivästä

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja restoratiiviseen oikeuskäsittelyyn. Työyhteisösovittelijana autan voimavarakeskeisesti riidan osapuolia sovittelumenettelyn avulla löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun yhdessä keskustellen ja kuunnellen.

Lue lisää tarjoamastani työyhteisösovittelusta 

Työyhteisön kehittämisprojektit

Työyhteisön kehittämisessä keskeistä on prosessimaisesti edeten ja yhdessä oppien tarkastella työpaikan toimivia ja toimimattomia käytäntöjä sekä ottaa käyttöön työyhteisön hyvät käytännöt, voimavarat ja osaaminen.

Keskeisenä menetelmä on dialoginen voimavara- ja ratkaisukeskeinen keskustelu. Muita menetelmiä ovat toimintakykyä mittaavat kyselylomakkeet, työntekijöiden haastattelut ja työn suunnittelun menetelmät.

Työyhteisön kehittämisprojektit suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa.

Lue lisää tarjoamistani työyhteisön kehittämisprojekteista

Kaikissa palveluissani toteutuu asiantuntemus, hienotunteisuus, luottamuksellisuus ja läpinäkyvyys.