Palautteita

Työnohjauspalautteita (julkaistu ohjattavien ja tilaajan luvalla)

Ohjattavan palaute (yksilötyönohjaus, kesto 2,5 vuosi)
” Olen käynyt työnohjauksessa Marja Randelinilla vuodesta 2016. Luottamus Marjan kanssa syntyi nopeasti, ja työnohjauskeskustelut hänen kanssaan ovat tukeneet merkittävästi työtäni ja jaksamistani. Keskustelut ovat työn keskellä hyviä pysähtymisiä ja samalla mahdollisuuksia tarkastella työtään uusistakin näkökulmista. Olen saanut työnohjauksesta paljon.  Siitä suuri kiitos Marjalle! Voin suositella häntä lämpimästi työnohjaajaksi.” (Kuopion srk-yhtymän työntekijä, 28.12.2018)

Ohjattavan palaute (ryhmätyönohjaus, kesto 0,5 vuosi)
Marja on hyvä kuuntelija. Sain uppoutua luottamuksellisessa ilmapiirissä kokemuksiini. Mutta samalla, kun hän tuli lähelle, katseli hän tilannetta ulkopuolisena, ohjasi ajatteluani kysymyksin ja tarkennuksin avaten uusia näkökulmia, antoi kannustusta ja tukea.” (24.11.2017)

Ohjattavan palaute (yksilötyönohjaus, kesto 0,5 vuotta)
“Merkityksellistä on ollut havainnollistaminen: fläppi-taulu, näkeminen, kuuleminen, puhuminen, pysähtyminen ja asioiden konkretisoiminen ja kohtaaminen sekä työnohjaajan läsnäoleva kuunteleminen toi tunteen, että asiaani paneudutaan. Pää ja ajattelu lähteneet työstämään työotteen kehittymistä tavoitteen suuntaan. Voin itse jatkaa oman työn pohtimista ja siitä oppimista seuraavilla keinoilla: työnohjauksen pyytäminen mahdollisesti myös jatkossa; mahdollisimman konkreettisesti työn näkyväksi tekeminen, esim. vuosikellon avulla ja pitämällä päivittäisen huokaisuhetken.

Minusta sinulla on työote, joka luo työnohjauksen ilmapiiristä turvallisen. Olemisesi on vahvasti läsnä olevaa, kiinnostunutta ja kannustavaa. Ne ovat mielestäni ensiarvoisen tärkeitä luottamuksellisessa tilanteessa. Heittäytyminen on palkitsevaa joskin välillä kuluttavaa. Luotan, että pidät huolen omasta jaksamisestasi!” (2.6.2017)

Ohjattavan palaute  (ryhmätyönohjaus, kesto 2 vuotta)
“Kahden vuoden aikana olen oivaltanut työnohjauksen merkityksen, ytimen, pysähdy ja pohdi. Ryhmätyönohjauksessa olet luonut luovuuden hengen, jossa olen voinut tulla näkyväksi ymmärtämään, rohkaistumaan, avautumaan ja jakamaan eri tilanneharjoituksissa turvallisesti. Se ystävällinen ammattitaito, jonka olet antanut käyttöömme kantavaksi perustaksi turvalliseen ohjaukseen ja läsnäoloon. Sinun persoonallisuutesi ja ammattitaitosi ovat hyvin kannustavia, rohkaisevia työnohjauksen kautta eri asioiden jäsentämisessä. Kanssasi asiointi on luotettavaa ja selkeää eli sovitut tavoitteet ja työnojauskertoihin laaditut pelisäännöt ovat mielestäni toteutuneet.” (16.05.2017)

Ohjattavan palaute (ryhmätyönohjaus, kesto 1 vuosi)
“Työnohjaus on ollut mielekästä ja mielenkiintoista. Olet pitänyt hyvin huolen siitä, että kaikki pääsevät vuorollaan ääneen – ja myös käyttävät äänioikeuttaan. Mielestäni vuoden kokoontumiset ovat muodostaneet edistyvän kaaren: alkuun oli enemmän (- -)  käsittelyä, mutta kevään aikana draamalliset ja muut erilaiset työtavat (KIITOS niistä!) ovat antaneet tilaa omalle kehitykselle ja kasvulle, pohdinnoille ja kyseenalaistuksille. Porukkamme on varsin heterogeeninen ajatuskuluiltaan ja mielipiteistään ja se on tuonut hyvää tuuletusta omaan pääkoppaan. Asetetut tavoitteet ja sovitut aiheet on käyty läpi ansiokkaasti!” (9.5.2017)

Tilaaja
“Olen oppinut tuntemaan Sinut tehtävissäsi erittäin tunnollisena ja huolellisena, pitkäjänteisenä ja kärsivällisenä. Tätä olen huomioinut työnohjaussopimusten tekemisen yhteydessä sekä työnohjausistuntojen järjestämisen yhteydessä. Käytännön asiat olet huolehtinut rauhallisesti ja vakaasti. Niissä työnohjauksissa, joissa olen ollut mm. ryhmän (- -) kanssa sekä ryhmien päätöspalavereissa olen huomannut Sinun toimivan harkitsevasti ja itsereflektiota ilmeisesti käyttäen. Annat ohjeita selkeästi ja ystävällisesti. Et keskity negatiivisiin asioihin etkä harrasta huolipuhetta. Sen sijaan keskityt siihen, mitä on tehtävissä ja mikä edistää asiaa. Koulutustaustasi näkyy mielestäni analyyttisessa ajattelussasi ja kyvyssä eritellä asioita. Yhteistyö kanssasi on luottamusta herättävää, ammatillista ja täsmällistä.” (Johtava sairaalapastori Risto Voutilainen, 7.2.2017)

Ohjattavan palaute (ryhmätyönohjaus, kesto 1 vuosi)
“Olen kokenut työnohjauksen myönteisenä, sillä yhteinen pohdinta on selkeyttänyt omia ajatuksia, olen kokenut saavani vertaistukea, ymmärrystä. Sinun tapasi ohjata ryhmädynamiikkaa on ollut avoimuuteen ja innostavuuteen tukevaa ja on lisännyt ryhmämme luottamusta toisiimme ja antanut yksilöinä rohkeutta olla oma itsemme.” (28.5.2016)

Opiskelijapalautteita

“Kiitos yhteistyöstä ja kaikesta avusta sekä tuesta! Takapuoli tontissa on istuttu jonkun aikaa tehtävien parissa. Hyvän ja selkeän palautteen olet kirjoittanut viimeisestäkin tehtävästä, joten voin ottaa siitä taas opikseni seuraavaan. Tulos ei aina ole tärkein, vaan hyvin koottu palaute, jotta voi oppia aina lisää.” (Itä-Suomen yliopisto, 5.4.2018)

“I feel that the teacher’s / tutor’s friendly and supportive attitude came through the computer screen. It was very promoting that the teacher always reacted upon the finished exercises and gave instructions for the next assignment. I felt that she was responsive to our writings. I was very glad that for once I got proper, concrete feedback, which is not very common in university studies.” (Itä-Suomen yliopisto, 19.5.2016)

“Mielestäni erittäin mielenkiintoinen kurssi – opin valtavasti uutta. Tämän kurssin myötä selkiytyi paljon myös omat ajatukseni omaan graduuni liittyen eli sen vuoksi mielestäni kandidaatin opintojen loppuvaihe on tälle kurssille oiva ajankohta. Tältä kurssilta saa paljon itselleen omaa graduaan ajatellen – kiitos! Ohjeistus oli tehtävissä pääpiirteittäin selkeää. Ja Marjan lähettämät tarkennukset jälkeenpäin sähköpostilla auttoivat vielä entisestään hahmottamaan (- -)tehtävän tekemistä – tuleville kursseille varmaan saattekin sitten jo suoraan nuo tehtävänannot “täydellisiksi”.” (Itä-Suomen yliopisto, 4.6.2014)

Otteita työtodistuksistani 

“Marja Randelin toimi tutkijana hankkeessa, jossa kuvattiin kuntien liikuntatoiminnan strategista johtamista osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista. Työtehtävistään Marja Randelin suoriutui erinomaisesti.” (Yksikönpäällikkö Anne Lounamaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 18.12.2015)

”Marja Randelin on hoitanut kaikki työtehtävänsä huolellisesti ja asianmukaisesti. Hän on ollut aktiivinen liikuntalääketieteen oppiaineen opetuksen suunnittelija ja kehittäjä. Opiskelijoiden ja kollegoiden palaute Marja Randelinin opetus- ja ohjaustaidoista on ollut kiittelevää.” (Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, 5.1.2015)

“Marja Pitkänen on suoriutunut tehtävistään kiitettävästi. Hän osoittanut yhteistyökykyä toimiessaan moniammatillisessa asiantuntijayhteisössä. Hän kykenee ilmaisemaan itseään sekä kirjallisesti että suullisesti. Voimme suositella häntä lämpimästi oman alansa monipuolisiin asiantuntijatehtäviin.” (Tiimipäällikkö Maria Rautio, Työterveyslaitos, 1.3.2007)

“Marja Pitkänen on rauhallinen ja miellyttävä ihmisenä. Voin lämpimästi suositella häntä kuntoutuksen, tai työelämän tarkasteluun ja muutoksiin tähtääviin tehtäviin.”(Ylihoitaja Ritva Herve, KYS, 13.11.2002)