CV

Marja Randelin

Koulutus

Työyhteisösovittelijavalmennus, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Tampere 2019 
Työnohjaaja (STOry), Snellman kesäyliopisto ja Dialogic Oy, Kuopio 2017
Terveystieteiden tohtori (pääaine: ergonomia ja työhyvinvointi), Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 2013
Opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylä 2012
Terveystieteiden maisteri (pääaine: ergonomia ja työhyvinvointi, sivuaineet: liikuntalääketiede ja psykologia), Kuopion yliopisto, Kuopio 2002
Erikoislääkintävoimistelija, Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitos, Jyväskylä 1991
Lääkintävoimistelija, Kuopion sairaanhoito-oppilaitos, Kuopio 1985
Kuntohoitaja, Kuopion sairaanhoito-oppilaitos, Kuopio 1981

Työkokemus

Työyhteisösovittelija, 2019 –
Erilaiset työpaikat ja organisaatiot.

Työnohjaaja, 2015 –
Julkisten organisaatioiden (esim. kunnat ja valtio) ja yksityisen sektorin erikokoisissa työyhteisöissä yksilö-, esimies-, ryhmä-, kriisi (tilanne)- ja työyhteisön työnohjaajana.

Yliopistonlehtori (sivutoimi)
Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, 2019 – 

 • Opetustehtävät ja opiskelijoiden ohjaus terveyden edistämisen sekä ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen oppiaineissa

Suunnittelija (sivutoimi)
Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto, 2018 – 2019

 • Vastuu sosiaalityön perus- ja aineopintojen suunnittelusta, budjetoinnista, kehittämisestä sekä opetusjärjestelyjen hoitamisesta

Tutkija /// vieraileva tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö, Helsinki 2015  /// 2016

 • Vastuu ’liikunnan edistämisen strateginen johtaminen kunnissa’ -tutkimushankkeen laadullisen tutkimuksen osuudesta.
 • Osallistuminen hankkeen julkaisujen ja raporttien kirjoittamiseen.
 • Osallistuminen tutkimusrahoitushakemusten valmisteluun.

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio (ent. Kuopion yliopisto), 2007 – 2014
——————-

Yliopisto-opettaja (liikuntalääketiede)
Biolääketieteen yksikkö, 2012 – 2014

 • Liikuntalääketieteen terveystieteiden opetuksen suunnittelu, kehittäminen ja opetustehtävät yhdessä muiden opettajien kanssa
 • Oppiaineen opetushallintoon liittyvät koordinaattorin tehtävät
 • Opiskelijoiden tuutoriopettaja ja opinto-ohjaaja
 • Biolääketieteen yksikön ja terveystieteiden tiedekunnan tyhy-ryhmän jäsen; työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden valmistelu ja toteutus

Suunnittelija
Avoin yliopisto, 2011 – 2012

 • Vastuu ’lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi’ -perusopintojen, fysiologian perusopintojen sekä ravitsemustieteen perus- ja aineopintojen suunnittelusta, budjetoinnista, kehittämisestä sekä opetusjärjestelyjen hoitamisesta

Yliopisto-opettaja (ergonomia ja liikuntalääketiede)
Biolääketieteen yksikkö, 2011 – 2011

 • Ergonomian/työhyvinvoinnin ja liikuntalääketieteen terveystieteiden opetuksen suunnittelu, kehittäminen ja toteutus yhdessä muiden opettajien kanssa
 • Biolääketieteen yksikön tyhy-ryhmän jäsen; työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden valmistelu ja toteutus

Tutkija
Biolääketieteen laitos/biolääketieteen yksikkö, 2008 – 2010

 • Väitöskirjatutkimus Suomen Akatemian konsortiotutkimushankkeessa. Tiivis yhteistyö Lapin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoiden kanssa
 • Opetustehtäviä ergonomian (työhyvinvoinnin) oppiaineessa
 • Biolääketieteen laitoksen/yksikön tyhy-ryhmän jäsen; työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden valmistelu ja toteutus

Suunnittelija
Oppimiskeskus, 2007 – 2008

 • Vastuu ’oppimiskeskuksen järjestämien koulutusten vaikuttavuus’ -tutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista
  ————————–

Suunnittelija
Työterveyslaitos, Kuopio, 2004 – 2007

 • Ergonomian/työhyvinvoinnin opiskelun vaikutusten selvittäminen paikallisissa pk-yrityksissä Työn osaamisverkosto ESR-projektissa
 • Työterveyslaitoksen asiakasryhmien kouluttaminen
 • Työsuojelutoimikunnassa varavaltuutetun tehtävät
 • Tyhy-ryhmän puheenjohtaja, työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden valmistelu ja toteutus

Suunnittelija
Kuopion yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus, Avoin yliopisto, Kuopio, 2003

 • Työn osaamisverkosto ESR-osaprojekti, jossa päivitettiin ergonomian (työhyvinvoinnin) perusopintokokonaisuus ’Ergonetti’ (25 op) verkko-oppimisympäristö. Vastuu projektin hallinnoinnista, talousraporttien seurannasta, yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin ja henkilö- sekä tekijänoikeussopimusten valmistelusta ja viimeistelystä

Fysioterapeutti
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / Kuopion yliopistollinen sairaala, Siilinjärvi ja Kuopio, 1988 – 2005 (viimeiset 2 v. toimivapaalla)

 • Fysioterapeutin tehtävät Tarinan sairaalan kuntoutustutkimus- ja kirurgian osastoilla sekä Puijon sairaalan fysiatrian poliklinikalla ja aikuisneurologian -, sisätautien – sekä syöpätautien vuodeosastoilla
 • Fysioterapian asiantuntija moniammatillisessa tiimissä
 • Fysioterapian työkyvyn arviointimallien kehittäminen, tarvittaessa lausuntojen kirjoittaminen lääkärin lausunnon liitteeksi
 • Osastonhoitajan lomien sijaisuuksia Tarinan sairaalassa
 • Ryhmänjohtaja Tarinan ja Puijon sairaaloissa fysioterapeuttiryhmässä
 • Osallistuminen fysiatrian osaston laatukäsikirjan menetelmäohjeiden työstämiseen
 • Tyky-ryhmän puheenjohtaja; työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden valmistelu ja toteutus

Lääkintävoimistelija
Fysikaalinen hoitolaitos Pisara Ky, Kuopio, 1985 – 1988

 • Vastuu omien asiakkaiden fysioterapiasta yksityisessä hoitolaitoksessa
 • Toimiminen asiakaspalvelussa
 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät