Marja Randelin

Vahvuusalueet:

  • Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaus
  • Restoratiivinen työyhteisösovittelu
  • Tutkittuun tietoon perustuva käytännön osaaminen kestävän työhyvinvoinnin kehittämisestä

Koulutus: terveystieteiden tohtori (ergonomia ja työhyvinvointi), työnohjaaja (STOry),  työyhteisösovittelija, ammatillinen opettaja, fysioterapeutti

Työhistoria:

  • yli 6 vuotta työnohjaajana,
  • lähes 20 vuoden työkokemus suunnittelijan, tutkijan ja yliopisto-opettajan työtehtävissä ja
  • lähes 20 vuoden työkokemus fysioterapeutin työtehtävistä.

 Lue lisää koultuksestani ja työkokemuksestani LinkedIn-profiilistani.

Lue lisää tieteellisistä ansioistani julkaisuluettelostani.

Marja Randelin profiilikuva

Suomen työnohjaajat ry:n jäsen

Palautteita

”Olen käynyt työnohjauksessa Marja Randelinilla vuodesta 2016. Luottamus Marjan kanssa syntyi nopeasti, ja työnohjauskeskustelut hänen kanssaan ovat tukeneet merkittävästi työtäni ja jaksamistani. Keskustelut ovat työn keskellä hyviä pysähtymisiä ja samalla mahdollisuuksia tarkastella työtään uusistakin näkökulmista. Olen saanut työnohjauksesta paljon.  Siitä suuri kiitos Marjalle! Voin suositella häntä lämpimästi työnohjaajaksi.” (Kuopion srk-yhtymän työntekijä, 28.12.2018)

Ohjattavan palaute (yksilötyönohjaus, kesto 2,5 vuosi)

"Minusta sinulla on työote, joka luo työnohjauksen ilmapiiristä turvallisen. Olemisesi on vahvasti läsnä olevaa, kiinnostunutta ja kannustavaa. Ne ovat mielestäni ensiarvoisen tärkeitä luottamuksellisessa tilanteessa. Heittäytyminen on palkitsevaa joskin välillä kuluttavaa. Luotan, että pidät huolen omasta jaksamisestasi!” (2.6.2017)

-

“Marja on hyvä kuuntelija. Sain uppoutua luottamuksellisessa ilmapiirissä kokemuksiini. Mutta samalla, kun hän tuli lähelle, katseli hän tilannetta ulkopuolisena, ohjasi ajatteluani kysymyksin ja tarkennuksin avaten uusia näkökulmia, antoi kannustusta ja tukea.” (24.11.2017)

Ohjattavan palaute (ryhmätyönohjaus, kesto 0,5 vuosi)

“Kahden vuoden aikana olen oivaltanut työnohjauksen merkityksen, ytimen, pysähdy ja pohdi. Ryhmätyönohjauksessa olet luonut luovuuden hengen, jossa olen voinut tulla näkyväksi ymmärtämään, rohkaistumaan, avautumaan ja jakamaan eri tilanneharjoituksissa turvallisesti. Se ystävällinen ammattitaito, jonka olet antanut käyttöömme kantavaksi perustaksi turvalliseen ohjaukseen ja läsnäoloon. Sinun persoonallisuutesi ja ammattitaitosi ovat hyvin kannustavia, rohkaisevia työnohjauksen kautta eri asioiden jäsentämisessä. Kanssasi asiointi on luotettavaa ja selkeää eli sovitut tavoitteet ja työnojauskertoihin laaditut pelisäännöt ovat mielestäni toteutuneet.” (16.05.2017)

Ohjattavan palaute (ryhmätyönohjaus, kesto 2 vuotta)

“Merkityksellistä on ollut havainnollistaminen: fläppi-taulu, näkeminen, kuuleminen, puhuminen, pysähtyminen ja asioiden konkretisoiminen ja kohtaaminen sekä työnohjaajan läsnäoleva kuunteleminen toi tunteen, että asiaani paneudutaan. Pää ja ajattelu lähteneet työstämään työotteen kehittymistä tavoitteen suuntaan. Voin itse jatkaa oman työn pohtimista ja siitä oppimista seuraavilla keinoilla: työnohjauksen pyytäminen mahdollisesti myös jatkossa; mahdollisimman konkreettisesti työn näkyväksi tekeminen, esim. vuosikellon avulla ja pitämällä päivittäisen huokaisuhetken.

Ohjattavan palaute (yksilötyönohjaus, kesto 0,5 vuotta)

“Olen oppinut tuntemaan Sinut tehtävissäsi erittäin tunnollisena ja huolellisena, pitkäjänteisenä ja kärsivällisenä. Tätä olen huomioinut työnohjaussopimusten tekemisen yhteydessä sekä työnohjausistuntojen järjestämisen yhteydessä. Käytännön asiat olet huolehtinut rauhallisesti ja vakaasti. Niissä työnohjauksissa, joissa olen ollut mm. ryhmän (- -) kanssa sekä ryhmien päätöspalavereissa olen huomannut Sinun toimivan harkitsevasti ja itsereflektiota ilmeisesti käyttäen. Annat ohjeita selkeästi ja ystävällisesti. Et keskity negatiivisiin asioihin etkä harrasta huolipuhetta. Sen sijaan keskityt siihen, mitä on tehtävissä ja mikä edistää asiaa. Koulutustaustasi näkyy mielestäni analyyttisessa ajattelussasi ja kyvyssä eritellä asioita. Yhteistyö kanssasi on luottamusta herättävää, ammatillista ja täsmällistä.” (Johtava sairaalapastori Risto Voutilainen, 7.2.2017)

Tilaaja

YHTEYSTIEDOT
Y-tunnus: 2840522-9
Puh. 040 8319 134
marja.randelin@kestavatyohyvinvointi.fi

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella yhteystietolomakkeella. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian.

YHTEYSTIEDOT
Y-tunnus: 2840522-9
Puh. 040 8319 134
marja.randelin@kestavatyohyvinvointi.fi

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella yhteystietolomakkeella. Vastaan viestiisi mahdollisimman pian.