Julkaisut

Väitöskirja
Sustainable Well-being at Work through Egonomics via the Web-based Learning Program of Ergonetti. University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences. 15th June 2013. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1122-3/

Tieteelliset artikkelit

 1. Randelin M, Saaranen T, Naumanen P, Louhevaara V. 2014. The Web-Based Learning Program of Ergonomics as a Tool for Promoting Sustainable Well-Being at Work in a Large Company. Journal of Education and Training, 1(1): 10-26. doi: http://dx.doi.org/10.5296/jet.v1i1
 2. Randelin M, Saaranen T, Naumanen P, Louhevaara V. 2013. The developed hypothetical model for promoting sustainable well-being at work by learning: A systematic literature review. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 14(5): 417–454. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1463922X.2011.648669
 3. Randelin M, Saaranen T, Naumanen P, Louhevaara V. 2013. Towards sustainable well-being in SMEs through the web-based learning program of ergonomics. Education and Information Technologies, 18(1): 95-111. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10639-011-9177-5  
 4. Pitkänen M, Saaranen T, Naumanen P, Louhevaara V. 2010. Kohti kestävää työhyvinvointia. Fysioterapialehti, 6(57):34–37.
 5. Pitkänen M, Haatainen K, Pietarinen-Lyytinen R, Hoffren H. 2009. Fyysisen väkivallan ja epäasiallisen kohtelun esiintyminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2003 ja 2008. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja. Publication Series of the Hospital District of Norhern Savo. No 72. Alkuperäistutkimukset.
 6. Pitkänen M, Naumanen P, Ojanen K, Louhevaara V. 2008. The Ergonetti – Web-Based Ergonomics studies: A Qualitative Case Study. The Open Education Journal, 1: 29-36. doi: http://dx.doi.org/10.2174/1874920800801010029
 7. Pitkänen M, Heide T. 2008. Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen koulutusten vaikuttavuus. Tarkastelussa Yliopistopedagoginen PD-, Verkko-opetuksen asiantuntija- ja Verkko-opetuksen perusteet – koulutukset. (Implementation and Efficiency of Education Arranged by the Learning Centre in the University of Kuopio. Review of Courses: University Pedagogy for Teachers, Special ICT Skills and Basics of E-learning). Kuopion yliopiston julkaisu F. Yliopistotiedot 44. https://www2.uef.fi/documents/13384/986238/publication.pdf/0352f3f1-b6d2-4ad5-a920-1a8e7e30aa93
 8. Pitkänen M, Miettinen S, Pietarinen-Lyytinen R, Hoffren H, Hella P. 2005. Fyysisen väkivallan ja epäasiallisen kohtelun esiintyminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja. Publication Series of the Hospital District of Norhern Savo. No 65. Alkuperäistutkimukset.

Muut artikkelit

 1. Helakorpi S, Randelin M, Nummela O, Anni Helldán, Heli Hätönen. 2016. Liikunnan edistämisen strateginen johtaminen. Kunta-, alue- ja väestötaso. Työpaperi 13/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130489/URN_ISBN_978-952-302-654-4.pdf?sequence=1
 2. Pitkänen M, Heide T. 2008. Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen koulutusten vaikuttavuus. Tarkastelussa Yliopistopedagoginen PD-, Verkko-opetuksen asiantuntija- ja Verkko-opetuksen perusteet – koulutukset. Teoksessa: Kiviniemi V, Ritvanen U, Saarti J. Tieto- ja opetuspalveluita kehittämässä. Kuopion yliopiston Tieto- ja opetuspalvelukeskuksen toiminta vuonna 2007. Kuopion yliopisto. Kuopio.
 3. Ojanen K, Pitkänen M, Louhevaara V. 2007. Esimerkkejä alueellisen työhyvinvoinnin edistämisestä alueyhteistyöverkostossa. Työn osaamisverkosto 2001–2007. Teoksessa: Naumanen P, Liesivuori J. (toim.) Visioita alueellisen työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämisestä. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 28. Työterveyslaitos. Helsinki.
 4. Pitkänen M, Peurala M. 2007. Yhteistyö, kuntoutus ja työkykyä ylläpitävä toiminta. Teoksessa: Manninen P. (toim.) Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2004 ja kehitystrendi 1995-2004. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.
 5. Pitkänen M, Ojanen K, Louhevaara V. 2005. Ergonetti -opinnoista työhyvinvointia pieniin yrityksiin: Alustavia tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Työ ja ihminen aikakauskirja / Monitori-palsta. Työterveyslaitos, Helsinki.
 6. Pitkänen M. 2005. Työssään koettuun väkivaltaan voidaan puuttua. Tehy-lehti, 16:70–71. ’

Tieteellisten kongressien Proceedings -paperit (vertaisarvioidut)

 1. Randelin M, Mäkitalo M, Järvelin-Pasanen S. Ergonomics in theory and practice through the Ergonetti learning program. NES2016 Conference, 14-17 August 2016, Kuopio, Finland.
 2. Korhonen L, Randelin M, Pitkänen K. The effects of robot-assisted gait training on stroke survivors’ psychological and cognitive functioning – a systematic review. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, 6-9 May 2015, Helsinki, Finland.
 3. Puustinen J, Randelin M. New insights to ACL/PCL rehabilitation in professional football players. Wearable EMG technology utilization in postoperative rehabilitation Medica 2014, 12-15 November 2014, Düsseldorf, Germany.
 4. Randelin M, Saaranen T, Naumanen P, Louhevaara V. Towards sustainable well-being in SMEs with the Ergonetti learning program. NES2011 Conference, 18-21 September 2011, Oulu, Finland.
 5. Talvenmaa P, Uotila M, Louhevaara V, Rytilahti P, Pitkänen M. Sustainable Innovative Materials in High Tech Applications to Promote Wellbeing and Adoption of New Skills. Global responsibility in research and education –forum, 16-18 September 2010, Kuopio, Finland.
 6. Pitkänen M, Saaranen T, Naumanen P, Louhevaara V. Learning and sustainable well-being at work. Global responsibility in research and education –forum, 16-18 September 2010, Kuopio, Finland.
 7. Ojanen K, Louhevaara V, Pitkänen M. Network of Professional Competence, 2004-2007. USE2009: Understanding Small Enterprises – a healthy working life in a healthy business. International conference 20–23 October 2009, Elsinore (Helsingør), Denmark.
 8. Talvenmaa, P. Louhevaara V, Pitkänen M, Uotila M, Rytilahti P. Sustainable Innovative Materials in High Tech Applications to Promote Health and Wellbeing. IEA 17th World Congress on Ergonomics, 9-14 August 2009, Beijing, China.
 9. Pitkänen M, Louhevaara V. Mediating links between sustainable development and occupational wellbeing: A systematic literature review. IEA 17th World Congress on Ergonomics, 9-14 August 2009, Beijing, China.
 10. Heide T, Pitkänen M. University Teacher Training – Innovative Solutions for the Promotion of Quality University Teaching. 23rd ICDE World Conference on Open and Distance Learning including the 2009 EADTU Annual Conference, 7-10 June 2009, Maastricht, The Netherlands.
 11. Pitkänen M, Heide T. Tvt:n ja pedagogisen henkilöstökoulutuksen vaikuttavuus Kuopion yliopistossa. ITK, Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa –konferenssi, 16–18 April 2008, Hämeenlinna, Finland.
 12. Pitkänen M, Louhevaara V. Ergonetti  Internet-based ergonomics studies develop well-being in small-scale enterprises. IEA 16th World Congress on Ergonomics, 10-14 July 2006, Maastricht, Netherlands.
 13. Pitkänen M, Miettinen S, Pietarinen-Lyytinen R, Hoffren H, Hella P, Louhevaara V. Violence and bullying at the Kuopio University Hospital. NES2005 Conference, 10-12 October 2005, Oslo, Norway.